تماس سرد در بازاریابی و فروش چه نقشی دارد؟

تماس سرد در بازاریابی و فروش چه نقشی دارد؟

تماس سرد در بازاریابی و فروش چه نقشی دارد؟ تماس سرد در بازاریابی و فروش چه نقشی دارد؟ : هنگام طرح بحثِ بازاریابی تلفنی (مقاله همه چیز درباره ی بازاریابی تلفنی)، به تماس سرد اشاره کردیم. تماس سرد یا Cold-Calling یکی از اتفاقات رایج در بسیاری از کسب و کارهاست. معمولاً در کشورمان، وقتی عبارت تماس سرد را می‌شنویم، فروش […]

Continue Reading